Gym & Spinning

Styrketräna till den vackra utsikten över älven 06-21
 

 

Den största bidragande orsaken till åldersrelaterad ohälsa är Sarcopenia, nedgång i muskelstyrka och effekt. Styrkan sjunker långsamt fram till 50 års ålder, efter 50 års ålder sjunker den med ca 12-15 % per dekad.
 

"Walking is man´s best medicin" Hippokrates

 .

Gymmet

Vedeldade Bastun

Kontakta oss!
070 693 68 53
annlouise.westbom
@gmail.com

Uppbo 114
783 93 Stora Skedvi